Moet ik werken op feestdagen?

Dat ligt aan de afspraken die je hebt gemaakt met de opdrachtgever.

Valt een officiële feestdag op een dag waarop jij normaal gesproken werkt (op vacaturebasis)? Overleg dan direct met je opdrachtgever of je op deze dag vrij bent of moet werken.

Toeslagen op feestdagen

Als je werkt op een officiële feestdag bepaalt de CAO waaraan de opdrachtgever verbonden is, of je recht hebt op een toeslag. Is het bedrijf waar je aan de slag gaat niet verbonden aan een CAO? Dan gelden de algemene ABU CAO regels.