Feestdagvergoeding

Als je werkt bij Youbahn wordt je doorbetaald op feestdagen! 🎊

Op de erkende feestdagen (voor zover deze niet vallen of zaterdag en/of zondag) heb je recht op een feestdagvergoeding wanneer:

 • Je in een periode van dertien weken direct voorafgaand aan de feestdag minimaal zeven keer op de die dag in de week werkzaam bent geweest;
  of
 • Je nog geen dertien aaneengesloten weken hebt gewerkt en in meer dan de helft van het aantal weken waarin is gewerkt op de betreffende dag in de week werkzaam bent geweest.

Je hebt recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen, voor zover deze niet valt op een zaterdag en/of zondag. Het feitelijk loon is verschuldigd over het gemiddelde van alle uren waarover loon is betaald op die dag in de periode van dertien weken.

Stel: je hebt 8 weken van de 13 weken gewerkt op de betreffende dag, dan wordt er gekeken naar het gemiddeld aantal uren op de betreffende dag van die 8 weken. Stel je hebt 7 van de 12 weken gewerkt op de betreffende dag, dan wordt er gekeken naar het gemiddeld aantal uren op de betreffende dag van die 7 weken.

Je hoeft de uren van de feestdag nergens in te vullen. Dit wordt automatisch uitgekeerd, dat is nog eens handig! 😀


Onder erkende feestdagen vallen:

 • Nieuwjaarsdag 🎆
 • Tweede Paasdag 🐣
 • Hemelvaartsdag 👼
 • Tweede Pinksterdag ✝️
 • Beide Kerstdagen 🎅
 • Koningsdag 👑
 • Bevrijdingsdag in lustrumjaren 🗽

 

Heb je vragen over de opbouw van het uurloon of je loonstrook? E-mail dan je vraag naar info@youbahn.nl.